Zasady mediacji

zasadyOdpowiednio prowadzona mediacja może pomóc uzyskać porozumienie obu stronom konfliktu. Ważne jednak, aby poprowadził ją doświadczony ekspert – mający wiedzę, potrafiący rozmawiać i znający najważniejsze zasady mediacji. Podstawą wymienionych poniżej kluczowych zasad jest Kodeks postępowania cywilnego oraz Rekomendacja Rady Europy nr R(99)19.

4 najważniejsze zasady mediacji

dobrowolność – proces sądowy często okazuje się obligatoryjny, natomiast do mediacji każdy przystępuje z własnej woli; żadna strona nie jest do tego zmuszana i może się nie zgodzić na mediacje lub też przerwać je w każdej chwili

neutralności w stosunku do uzyskanego porozumienia – rolą mediatora jest zaproponowanie pewnych rozwiązań, służenie radą oraz dzielenie się wiedzą, ale mediator nie może nic narzucać. Nie wolno mu też odrzucić rozwiązań, na które strony się zdecydowały

bezstronność – mediator musi być obiektywny, nie może faworyzować wybranej strony, musi podchodzić neutralnie do każdego konfliktu;

poufność – prowadzącego mediacje obowiązuje tajemnica zawodowa; mediator nie może też dzielić się informacji z jedną ze stron, jeśli uzyskał je od jej przeciwnika. Konieczne jest także zabezpieczenie miejsca mediacji oraz dokumentów.

(Fot. Pixabay/Free-Photos)