Psychologowie

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
ul. Szkolna 7i
41-800 Zabrze
tel. 32 726 11 79
tel. 606 313 066
URL: fripp.org.pl

Gabinet Pomocy Psychologicznej – mgr Marzena Janiszewska
ul. Ozimska 40/209
45-058 Opole
tel. 502 65 86 80
URL: www.psychologopole.com