Mediacja lepsza niż proces

Mediacja jest lepszym rozwiązaniem niż proces sądowy – jeśli jest szansa, aby dany konflikt rozwiązać w ten sposób, warto spróbować. Poniżej kilka argumentów przemawiających za mediacją prowadzoną przez doświadczonych ekspertów.

mediacja

Mediacja jest znacznie tańsza niż proces sądowy, gdyż honorarium adwokata potrafi zniechęcić wielu potencjalnych klientów. Co więcej, może być tak samo skuteczna jak proces, czyli zakończyć się ugodą wypracowaną przez obie strony. Zawarta przed mediatorem musi zostać zatwierdzona przez sąd, aby miała moc prawną – np. z ugodą zawartą przed mediatorem po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd komornika może na jej podstawie egzekwować postanowienia.

Różnice między mediacją a procesem sądowym
Co więcej, proces mediacji trwa krócej niż sądowy. Podczas mediacji można uzyskać porozumienie np. w dwa czy trzy dni lub tygodnie, a w sądzie sprawa może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami – nie są to wcale odosobnione przypadki. Mediacje to szansa wyegzekwowania praw z większym spokojem, bez zaostrzania konfliktu, ale zarazem okazja do poruszenia trudnych tematów, których nie chcielibyśmy omawiać publicznie w sądzie. Dochodzenie swoich spraw w sądzie najczęściej skutkuje także zakończeniem danej relacji. Mediacja są zatem najlepszym rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn – np. mają razem dzieci – muszą utrzymywać ze sobą kontakt. Poza tym obie strony mają kontrolę nad tym, na co się wspólnie decydują. W sądzie zaś muszą zaakceptować wyrok, czyli odgórne postanowienie, na które nie mają wpływu.

Atmosfera mediacji
Mediacje to mniej stresujące i emocjonalne przeżycie, co jest ważne głównie w konfliktach rodzinnych – rozsądny dialog oznacza mniej awantur i kłótni, a także jest szansą na zachowanie poprawnych stosunków w przyszłości. Rolą mediatora jest takie prowadzenie rozmów, aby doprowadzić do zażegnania konfliktu. Drugą ważną kwestią jest fakt, aby obie strony poczuły się jako wygrane w danej sprawie.

Mediacje oznaczają też dyskrecję. Podczas procesu sądowego wszystko odbywa się publicznie, z kolei mediacja pozwalają uniknąć niewygodnych dla stron tematów – np. bolesnych, upokarzających czy kompromitujących. Poruszane są one w obecności mediatora, ale bez świadków, a on sam jest związany tajemnicą zawodową.

(Fot. Pixabay/StartupStockPhotos)